Stichting Begraafplaats Wyns


De Stichting Begraafplaats Wyns (SBW) is opgericht in 2013 toen de Protestantse Gemeente Trynnwalden de begraafplaats samen met de kerk overgedragen heeft aan het dorp Wyns. Waar de Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns het kerkgebouw beheert, zorgt de SBW voor de begraafplaats.  Uiteraard werken beide stichtingen nauw samen.

De Stichting Begraafplaats Wyns is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN nummer van de stichting is 852628961. Onder het tabblad "Download" in de blauwe menubalk  hierboven zijn het beleidsplan, de statuten en het laatste financiŰle jaarverslag te raadplegen

Het bestuur van de stichting bestaat louter uit vrijwiligers en uiteraard werkt de stichting zonder winstoogmerk. Meer informatie omtrent de stichting en de begraafplaats van Wyns vindt u via de het tabblad "Stichting" in de blauwe menubalk hierboven. Tevens kan via het downloadmenu additionele informatie verkregen worden, zoals een tarievenlijst en het reglement voor de begraafplaats.