De Begraafplaats


De begraafplaats van Wyns ligt rondom de oude romaanse kerk uit de 12e eeuw op de terp midden in het dorp. De kerk vormt samen met de begraafplaats het hart van het dorpje Wyns, dat gelegen is aan het oude riviertje de Dokkummer Ee. Wyns is het enige terpdorp in de gemeente Tytsjerksteradeel.


De begraafplaats telt ca 400 graven waarvan ca. de helft nog vrij is. Op de begraafplaats vindt men ook een grote diversiteit aan grafmonumenten.
Jaarlijks vinden er gemiddeld maar twee begravenissen plaats.

Het complete grafregister is hier te vinden.

Overschrijven van grafrechten kan via het formulier dat hier gedownload kan worden.

Voor meer inlichtingen m.b.t. de uigifte va graven in Wyns kunt u terecht bij de 
administrateur van de SBW of via het bestuur van de SBW