Beleidsplan


Conform de eisen die aan een ANBI status worden gesteld heeft de stichting Begraafplaats Wyns een beleidsplan opgesteld. Hierin staat onder meer dat het stichtingsbestuur louter uit vrijwilligers bestaat en dat zij dus geen vergoeding voor haar werkzaamheden ontvangt. Het aan de stichting ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan wordt uitsluitend besteed ten behoeve van het onderhoud van de Begraafplaats Wyns. Het volledige beleidsplan is te downloaden onder de knop "download".