Kamer van Koophandel


De Stichting Begraafplaats Wyns (SBW) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57551553. Een volledig uittreksel van de Kamer van Koophandel is terug te vinden in het beleidsplan.