Bestuur


Het bestuur van de Sichting Begraafplaats Wymns bestaat uit:

Dhr. J. Faber,  te Wyns, nummer44                              (Voorzitter)
Mevr. H.E. Vos, te Wyns, Bartlehiem 59                        (Secretaris)
Dhr. C.J. de Vries te Wyns, nummer 5                           (Penningmeester)
Dhr. B.R. Agema te Wyns, nummer 28e
Mevr. N.S. Dijkstra te Miedum, Binnepaed 4
Dhr. S.E. Wieringa te Oentsjerk, Dokkter Kylstraweg 58
Mevr. M. Prins te Lekkum, Buorren 55